Τι κάνουμε:

Η Nest Media είναι μια εταιρεία παραγωγής και διαχείρισης digital content.


  1. παράγουμε ψηφιακό περιεχόμενο και το διαχειριζόμαστε διαφημιστικά
  2. διαχειριζόμαστε διαφημιστικά ψηφιακό περιεχόμενο που παράγουν άλλοι
  3. παράγουμε custom content για brands και άλλους πελάτες
  4. δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε νέα καινοτόμα εργαλεία για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου